НАВІГАЦІЯ
ГОЛОВНА
КОДЕКСИ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ,ЗМІНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СЛОВНИК ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ
КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ
РЕКЛАМА НА САЙТІ
КОНТАКТИ
Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
РЕКЛАМА
Скачать бесплатно
ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Розділ II АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

Стаття 7. Авіаційні правила Авіаційні правила визначають і регулюють порядок діяльності авіації України з метою забезпечення безпеки польотів і екологічної безпеки. До авіаційних правил належать: 1) норми льотної придатності цивільних повітряних суден; 2) норми будівництва і придатності до експлуатації аеродромів і аеропортів, систем регулювання використання повітряного простору України і обслуговування повітряного руху на території України; 3) правила сертифікації цивільних повітряних суден, аеродромів, виробництва авіаційної техніки, діяльності експлуатантів, авіаційного персоналу, використання повітряних трас і місцевих повітряних ліній; 4) правила реєстрації повітряних суден, аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній; 5) стандарти і нормативи у галузі охорони навколишнього природного середовища. До авіаційних правил також належать нормативні акти, що регулюють: 1) порядок будівництва, утримання і ремонту аеродромів і аеропортів; 2) порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційного персоналу; 3) порядок створення, сертифікації і реєстрації авіапідприємств, авіакомпаній, приватних фірм та інших організацій з метою використання повітряного простору України; 4) порядок організації, виконання і забезпечення польотів; 5) порядок організації, виконання, забезпечення і ліцензування авіаційних робіт; 6) порядок використання повітряного простору України, забезпечення аеронавігаційною інформацією; 7) порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт; 8) порядок здійснення охорони навколишнього природного середовища; 9) порядок здійснення нагляду і контролю за безпекою польотів; 10) порядок проведення службового розслідування авіаційних подій; 11) порядок реалізації заходів щодо захисту авіації від актів незаконного втручання в її діяльність; 12) порядок здійснення забезпечення безпеки авіації та її профілактики; 13) порядок організації та виконання випробувальних і позатрасових польотів; 14) взаємовідносини цивільної та державної авіації. До авіаційних правил належать також інші нормативні акти, що регламентують діяльність авіації та її безпеку. Авіаційні правила мають єдину структуру, містяться у Зводі авіаційних правил України і не повинні суперечити положенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Додаткам до неї. Авіаційні правила вводяться в дію відповідними державними органами України і підлягають обов’язковому виконанню всіма користувачами повітряного простору України та іншими юридичними чи фізичними особами в частині, що їх стосується, як на території України, так і за її межами, якщо закони країни перебування не передбачають іншого.
Стаття 8. Сфера дії авіаційних правил Якщо міжнародною угодою в галузі міжнародного повітряного права, учасницею якої є Україна, встановлюються інші авіаційні правила, ніж ті, що передбачені її законодавством, то застосовуються норми міжнародної угоди.
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru