НАВІГАЦІЯ
ГОЛОВНА
КОДЕКСИ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ,ЗМІНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СЛОВНИК ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ
КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ
РЕКЛАМА НА САЙТІ
КОНТАКТИ
Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
РЕКЛАМА
Скачать бесплатно
Бюджетний Кодекс України
НАЗАД ВПЕРЕД
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за
винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
(автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами
відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами
відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить
відповідним бюджетам.
2. Податки і збори (обов’язкові платежі), зазначені у цій статті, складають кошик доходів,
що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів.
3. При цьому податок з доходів фізичних осіб, який сплачується юридичною особою
(працедавцем), зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та
місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в обсягах податку, нарахованого
працівникам цих підрозділів. (Статтю 64 доповнено частиною третьою згідно із Законом N
1086-IV від 10.07.2003 — набуває чинності з 01.01.2004)
(Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1086-IV від
10.07.2003 — набуває чинності з 01.01.2004)
Стаття 65. (Дію статті 65 зупинено на 2005 рік в частині
закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів
фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який
справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв’язку з виконанням
обов’язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ
(організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом
доходів цих осіб згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N
2505-IV від 25.03.2005) (Дію статті 65 відновлено в частині
закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів
фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який
справляється з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників
закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у
довготерміновому закордонному відрядженні згідно із Законом N 1801-
IV від 17.06.2004) (Дію статті 65 зупинено на 2004 рік в частині
закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів
фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який
справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх
справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у
зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, а також з фонду
оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних
дипломатичних установ України під час їх перебування у
довготерміновому закордонному відрядженні згідно із Законом N 1344-
IV від 27.11.2003) Нормативи відрахувань від податку з доходів
фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
НАЗАД ВПЕРЕД
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru