НАВІГАЦІЯ
ГОЛОВНА
КОДЕКСИ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ,ЗМІНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СЛОВНИК ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ
КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ
РЕКЛАМА НА САЙТІ
КОНТАКТИ
Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
РЕКЛАМА
Скачать бесплатно
ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ВПЕРЕД
Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Глава 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин Основним завданням державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин здійснюється шляхом: 1) формування та визначення основних напрямів державної політики у сфері лісових відносин; 2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 3) установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.
Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин Верховна Рада України у сфері лісових відносин: 1) визначає засади державної політики у сфері лісових відносин; 2) приймає закони щодо регулювання відносин у цій сфері; 3) затверджує загальнодержавні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України.
Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин: 1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин; 2) спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади щодо організації охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 3) забезпечує розроблення та виконання загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) затверджує державні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 5) передає у власність, надає в постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею більш як 1 гектар, що перебувають у державній власності; 6) установлює порядок і нормативи плати за використання лісових ресурсів; 7) приймає рішення про обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства; 8) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України та закону.
Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства: 1) здійснює державне управління, координацію виконання заходів у галузі ведення лісового господарства; 2) вносить пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері лісових відносин; 3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-правові акти з ведення лісового господарства; 5) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно- правових актів з ведення лісового господарства; 6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів; 7) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів; 8) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів; 9) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб; 10) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково- дослідними установами; 11) видає ліцензії відповідно до закону; 12) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства; 13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства; 14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства; 15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин відповідно до закону. Центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим.
ВПЕРЕД
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru