НАВІГАЦІЯ
ГОЛОВНА
КОДЕКСИ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ,ЗМІНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СЛОВНИК ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ
КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ
РЕКЛАМА НА САЙТІ
КОНТАКТИ
Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
РЕКЛАМА
Скачать бесплатно
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю
ВПЕРЕД
Розділ V АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ Кодексу, до прийняття спеціального закону)

Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 158. Реєстрація актів громадянського стану Народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміна прізвища, імені, по батькові підлягають реєстрації в державних органах реєстрації актів громадянського стану. Про зроблений запис акта громадянського стану видається відповідне свідоцтво. Актові записи, вчинені в органах реєстрації актів громадянського стану, до спростування їх по суду є безспірними доказами посвідчуваних ними актів. (Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2488-12 від 23.06.92, N 1366-XIV від 11.01.2000)
Стаття 159. Реєстрація актів громадянського стану Акти громадянського стану реєструються у відділах реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, у консульських установах та дипломатичних представництвах України. (Стаття 159 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, в редакції Законів N 2488-12 від 23.06.92, N 1366-XIV від 11.01.2000)
Стаття 160. Компетенція органів реєстрації актів громадянського стану Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства. Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану. (Стаття 160 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92, в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000)
Стаття 161. Порядок виправлення помилок і внесення змін в записи актів громадянського стану Виправлення помилок і внесення змін у записи актів громадянського стану при наявності достатніх підстав і при відсутності спору між заінтересованими особами провадяться органами реєстрації актів громадянського стану. Відмова органів реєстрації актів громадянського стану виправити або змінити запис може бути оскаржена до суду. При наявності спору між заінтересованими особами виправлення запису провадиться на підставі судового рішення.
Стаття 161-1. Анулювання записів актів громадянського стану Анулювання первинних записів актів громадянського стану провадиться органами реєстрації актів громадянського стану на підставі рішення суду. У випадку, передбаченому частиною другою статті 44-1 цього Кодексу, анулювання запису про розірвання шлюбу провадиться органами реєстрації актів громадянського стану, в якому шлюб був розірваний. Поновлені чи повторно складені записи актів громадянського стану в разі виявлення первинних записів можуть бути анульовані на підставі рішення суду або висновку відділу реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції за місцем знаходження, поновленого чи повторно складеного запису. (Кодекс доповнено статтею 161-1 згідно з Указом ПВР N 783-10 від 01.09.80, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2488-12 від 23.06.92, N 1366-XIV від 11.01.2000)
ВПЕРЕД
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru