НАВІГАЦІЯ
ГОЛОВНА
КОДЕКСИ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ,ЗМІНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СЛОВНИК ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ
КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ
РЕКЛАМА НА САЙТІ
КОНТАКТИ
Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
РЕКЛАМА
Скачать бесплатно
СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Розділ VI ОСОБЛИВОСТI УСИНОВЛЕННЯ ЗА УЧАСТЮ IНОЗЕМЦIВ ТА ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
(Назва розділу VI в редакції Закону N 2709-IV від 23.06.2005)

( Статтю 275 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 276 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 277 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 278 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 279 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 280 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 281 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України 1. Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України. Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвіл урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини. (Абзац другий частини першої статті 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV від 16.11.2005) Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, здійснене у відповідних органах держави, на території якої проживає дитина, є дійсним за умови попереднього одержання дозволу урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини. (Абзац третій частини першої статті 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV від 16.11.2005)
Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України 1. Усиновлення іноземцем в Україні дитини, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах, встановлених главою 18 цього Кодексу. 2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку у урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини. Якщо усиновлювач є родичем дитини або дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України, усиновлення може бути здійснене до спливу цього строку. (Частина друга статті 283 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV від 16.11.2005) 3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо протягом одного року з моменту взяття її на облік у урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти під опіку чи піклування до себе в сім’ю. Переважне право на усиновлення дитини — громадянина України мають іноземці, які є: 1) родичами дитини; 2) громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання правової допомоги. (Частина третя статті 283 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV від 16.11.2005) 4. На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини. (Частина четверта статті 283 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV від 16.11.2005) 5. Усиновлення іноземцями провадиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж це встановлено законами України. 6. За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до досягнення нею вісімнадцяти років. Усиновлена дитина має право на збереження своєї національної ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших міжнародних договорів.
Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні 1. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні, здійснюється громадянами України або іноземцями, які проживають в Україні, на загальних підставах.
Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України 1. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, усиновлення не є таємним. 2. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, і якщо ця особа в Україні постійно не проживає, не є таємним.
Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства 1. Усиновлення іноземцем або особою без громадянства дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями 1. Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років. Порядок здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 288 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 289 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 290 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 291 виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
( Статтю 292виключено на підставі Закону N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru