НАВІГАЦІЯ
ГОЛОВНА
КОДЕКСИ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ,ЗМІНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СЛОВНИК ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ
КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ
РЕКЛАМА НА САЙТІ
КОНТАКТИ
Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
РЕКЛАМА
Скачать бесплатно
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ВПЕРЕД
Розділ II СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 6 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 55. Поняття суб’єкта господарювання
1. Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність
господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за
своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
2. Суб’єктами господарювання є:
1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу
України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в
установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
( Пункт 3 частини другої статті 55 виключено на підставі
Закону N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
3. Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права
власності, права господарського відання, права оперативного управління відповідно до
визначення цієї компетенції у цьому Кодексі та інших законах.
(Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N
2424-IV від 04.02.2005)
4. Суб’єкти господарювання — господарські організації, які діють на основі права
власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної
особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.
5. Суб’єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають
право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення
юридичної особи.
(Частина п’ята статті 55 в редакції Закону N 2424-IV від 04.02.2005)
Стаття 56. Утворення суб’єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна
або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених
законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування
нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих)
суб’єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.
2. Суб’єкти господарювання можуть утворюватися шляхом примусового поділу
(виділення) діючого суб’єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів
відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.
3. Створення суб’єктів господарювання здійснюється з додержанням вимог
антимонопольно-конкурентного законодавства.
Стаття 57. Установчі документи
1. Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або
засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта
господарювання.
2. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб’єкта
господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів
управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків
та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
(Частина друга статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N
2452-IV від 03.03.2005)
ВПЕРЕД
©Copyright2008_ykrzakon.vov.ru